Strona główna » Regulamin

Regulamin

I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.drutoporowy.pl, prowadzony jest przez firmę TERMTECH z siedzibą w Warszawie przy ul. Marywilskiej 39, NIP: 526-222-52-40

2. Cena wszystkich produktów widocznych na stronach sklepu internetowego firmy TERMTECH jest ceną netto (nie zawierają podatku VAT 23%) i jest wyrażona w złotych polskich (PLN).
3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
4. Firma TERMTECH zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądz wprowadzenia w nich zmian.
5. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego drutoporowy.pl są fabrycznie nowe i objęte rękojmią producenta.
6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego drutoporowy.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.
7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

II. TRANSAKCJA

1. Zamówienia w sklepie internetowym firmy TERMTECH można dokonywać poprzez:
- strony internetowe www.drutoporowy.pl - poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu,
- telefonicznie - dzwoniąc pod numer (022) 473 62 83 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
3. Każde zamówienie złożone poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu internetowego firmy TERMTECH musi zostać potwierdzone przez Kupującego. W przypadku płatności przy odbiorze kliknięcie w przycisk "potwierdź zamówienie" oznacza potwierdzenie  zamówienia. W przypadku płatności przelewem elektronicznym dokonanie płatności jest równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia.
4. Zamówienia niepotwierdzone w ciągu 14 następujących po sobie dni roboczych są anulowane i usuwane z systemu sklepu internetowego firmy TERMTECH. W przypadku gdy brak jest potwierdzenia zamówienia, a kupujący podał swój numer telefonu, w ciągu 14 dni od chwili złożenia zamówienia konsultant firmy Termtech skontaktuje się z kupującym celem potwierdzenia zamówienia. Jeżeli jego działania nie przyniosą skutku, zlecenie zostanie anulowane.
5. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.
6. Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Jeżeli zwracany towar jest jedną z kilku pozycji na zamówieniu, firma Termtech po otrzymaniu i przyjęciu towaru wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Firma TERMTECH oświadcza, że nie przyjmuje towarów wysłanych na jej koszt. Zwracany towar można również dostarczyć osobiście do siedziby firmy TERMTECH, UL. Marywilska 39, 03-228 Warszawa. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak żeby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądz nosi ślady użytkowania, firma TERMTECH zwraca towar do Kupującego po wcześniejszym poinformowaniu go o tym drogą telefoniczną.
7. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego (gdy płatność dokonana została bezpośrednim przelewem na konto firmy TERMTECH) lub na adres zamówienia (gdy płatność była za pobraniem lub kartą kredytową) w ciągu 14 dni roboczych od daty odebrania przesyłki przez Sprzedającego i uznania zwrotu.

III. PŁATNOŚĆ

1. W sklepie internetowym firmy TERMTECH istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
- Płatność za pobraniem (gotówka przy odbiorze) - procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia (o czym mowa w pkt. 2 ust. 3 niniejszego regulaminu).
- Przelew bankowy - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta firmy TERMTECH . Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego.
2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. Przy czym jeżeli wartość zamówionego towaru przekracza 299 zł, koszty transportu ponosi firma TERMTECH.

IV. DOSTAWA

1. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z  firmą kurierską DPD lub K-ex . Firma TERMTECH zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
2. Czas wysyłki produktów wynosi średnio 24h od poniedziałku do piątku pomijając dni świąteczne , a dostawa realizowana jest zwykle  przez firmę kurierską następnego dnia roboczego od dnia wysłania przesyłki przez firmę TERMTECH. Firma TERMTECH dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w tym czasie. Wybierając sposób dostawy „kurier ” . W przypadku kłopotów z dostawą należy kontaktować się bezpośrednio z firmą kurierską DPD nr tel. (022) 577 55 55 lub K-ex (nr telefonów dostępne na stronie internetowej www.k-ex.pl Jednocześnie Klient powinien zgłaszać firmie TERMTECH mailem lub telefonicznie wszelkie reklamacje związane z dostawą, jak nieterminowość, brak dostawy czy kontaktu z kurierem, które następnie firma TERMTECH wyjaśnia z firmą kurierską.
3. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. Z tym, że jeżeli wartość złożonego zamówienia przekracza 299 zł, koszt dostawy pokrywa firma TERMTECH.
4. Kupujący ma prawo ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności Kuriera. Może to nastąpić tylko po odebraniu paczki i zapłaty za towar (w przypadku płatności za pobraniem). W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół szkody zawierający opis uszkodzenia. Uszkodzony towar można wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Koszt transportu ponosi firma TERMTECH. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie firmie TERMTECH zostanie wymieniony na nowy, a przesyłka zostanie ponownie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad gwarancji.
5.Wysyłka może być zrealizowana również kurierem na koszt odbiorcy o ile ma on z danym przewoźnikiem podpisaną umowę oraz poda numer klienta uprawniający do dokonania wysyłki na jego koszt. W przypadku gdy firma kurierska odbiorcy jest inna niż DPD serwis drutoporowy.pl  nie może określić przybliżonego czasu realizacji wysyłki. Jednocześnie serwis drutoporowy.pl dołoży wszelkich starań by tego rodzaju wysyłkę zrealizować w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze.
6. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od rodzaju dostawy i wartości towaru i wynosi:

DPD

Za pobraniem : 20zł netto
Przy płatnosci przelewem : 14zł netto
Przy płatności poprzez platnosci.pl : 15zł netto

W przypadku wyboru sposoby płatności "płatność za pobraniem" płatność za towar regulowana jest gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.

V. GWARANCJA I SERWIS

1. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym firmy TERMTECH są nowe i objęte rękojmią producenta .
2. Wraz z przesyłką dostarczany jest list przewozowy i faktura/paragon, które należy zachować. W przypadku reklamacji będzie on służył jako dowód zakupu.
3. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania materiału/sprzętu należy go dostarczyć do firmy TERMTECH, na adres Firma TERMTECH z siedzibą w Warszawie przy ul. Marywilskiej 39. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru spoczywa na kliencie. Przesyłki wysłane na koszt firmy TERMTECH nie będą odbierane.
4. W przypadku, gdy Kupujący zdecyduje się odesłać towar do firmy TERMTECH w ramach rękojmi, zobowiązany jest poinformować o tym telefonicznie firmę TERMTECH. Wraz z towarem należy przesłać  kserokopię paragonu/faktury.
5. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki). Firma TERMTECH nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.
6. W przypadku zwrotu towaru spowodowanego wadą fabryczną firma TERMTECH zastrzega sobie prawo do wykonania ekspertyzy w autoryzowanym laboratorium. Jeżeli występowanie usterki nie zostanie potwierdzone, produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt a dodatkowo klient zostanie obciażony kosztem badania.
7. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar zostanie wymieniony na nowy  oraz wysyłany jest kurierem DPD na koszt firmy TERMTECH.
8. W razie ujawnionych i potwierdzonych przez TERMTECH wad towaru w okresie rękojmi towar zostanie wymieniony na nowy w terminie do 6 miesięcy od daty uznania reklamacji. W razie braku takiej możliwości klientowi zwrócona zostanie równowartość zapłaconej ceny za towar w momencie jego zakupu.
9. Czas pracy materiałów oporowych zależy od sposobu ich użytkowania  i  może  wahać się od  setnych sekundy do dziesiątków lat. W związku z tym w razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu uzycia naszych produktów kupujący ma obowiązek złozyć pisemne zapytanie o możliwość zastosowania produktu z serwisu drutoporowy.pl  w swojej konstrukcji.
10.Firma Termtech oświadcza że wszystkie produkty sprzedawane w sklepie drutoporowy.pl zgodne są z  dyrektywą UE 2002/95/EC
11. Firma Termtech na życzenie dostarcza certyfikaty ze składem chemicznym dla produktów sprzedawanych pod jej marką.
12. Firma Termtech dołozy wszelkich starań aby dostrczyć certyfikaty ze składem chemicznym dla produktów sprzedawanych pod innymi markami niż Termtech.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów i są prezentowane przez firmę TERMTECH, która zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
2. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym firmy TERMTECH wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
3.Firma Termtech nie gwarantuje że druty oporowe różnych marek umieszczone w tych samych kategoriach będą miały tą samą żywotność a co za tym idzie że jakość produktów jest taka sama. Sformułowanie dotyczące możliwości zamiennego stosowania w opisie produktu odnoszą się głównie do takich własności jak rezystancja, średnica, zastosowanie i są poparte dotychczasowymi doświadczeniami naszej firmy oraz  nie stanowią żadnej formy gwarancji że taka wymiana możliwa jest w każdej aplikacji.
4.Firma Termtech oświadcza że nie jest oficjalnym dystrybutorem produktów firmy Sandvik ani że nie jest w żaden sposób kapitałowo powiązana z grupą Sandvik.
5.Firma Termtech oświadcza że prowadzi sprzedaż produktów grupy Sandvik a w szczególności drutów oporowych pod nazwami Kanthal, Nikrothal jednocześnie zaznaczając że prowadzi również sprzedaż innych produktów o składzie chemicznym i zastosowaniu zbliżonym do produktów firmy Sandvik lecz zawsze w opisie produktu widnieje informacja o producencie danego materiału. Jeżeli klient ma jakiekolwiek wątpliwości co do pochodzenia danego towaru winien wysłać pisemne zapytanie na faks. 022 4736287.
6. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.Znaki Kanthal , Nikrothal, Cuprothal są zastrzezonymi znakami towarowymi grupy Sandvik.
7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym TERMTECH jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę TERMTECH danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z pózniejszymi zmianami ).
8. Spory powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
10. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym TERMTECH oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu w aktualnym brzmieniu.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu